Dergi Hakkında

“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” (J-SCS) sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan özgün çalışmalara uluslararası zemin hazırlamayı esas alan disiplinler arası bir akademik dergidir. Sosyal ve beşeri bilimler alanında farklı disiplinlerdeki bağımsız bilim insanlarının birlikteliğiyle 2018 Yılında kurulmuş olan derginin bütün sayılarının elektronik formda yayımlanması kararlaştırılmıştır. Derginin resmi ya da resmi olmayan herhangi bir kurum, kuruluş veya grupla bağı yoktur. Derginin yayımlanması için fikirleri ve emekleriyle destek veren bütün bilim insanlarının ortak maksadı sosyal ve beşeri bilimler sahasında çalışanların akademik gelişimlerine katkıda bulunmakla beraber sosyal ve beşeri bilimlerin topluma daha fazla fayda sağlamaları için yeni imkanlar aramaktır. Aynı düşünceleri paylaşan bütün bilim insanları için dergimizin sayfaları her zaman açıktır.

Dergi arişivine Dergipark’tan da ulaşmak mümkündür: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jscs 

Makale Başvurusu: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jscs

Editöryal elemeyi geçerek hakem değerlendirmesine giren makalelerin kabul oranı: %63 (Güncelleme: Ocak 2022)

Doç. Dr. Çağatay SARP / Yayımcı – Editör