Dergi Hakkında

“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” (J-SCS) sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan özgün çalışmalara uluslararası zemin hazırlamayı esas alan disiplinler arası bir akademik dergidir.  Dergi;  sosyoloji, sosyal hizmet, felsefe, tarih, Türk dili ve edebiyatı, Arap dili ve edebiyatı, Batı dilleri ve edebiyatları, din bilimleri, İslam tarihi ve sanatları, iktisat, siyaset bilimi  ve bunlarla yakından ilişkili alanlarda Türkçe ve İngilizce çalışmalara odaklanmaktadır. Derginin başlıca amacı, nitelikli disiplinlerarası çalışmaların yayımlanmasına imkan vermek ve bunları araştırmacılara açık erişim kapsamında sunmaktır.

Sosyal ve beşeri bilimler alanında farklı disiplinlerdeki bağımsız bilim insanlarının birlikteliğiyle 2018 Yılında kurulmuş olan derginin bütün sayılarının elektronik formda yayımlanması kararlaştırılmıştır. Derginin resmi ya da resmi olmayan herhangi bir kurum, kuruluş veya grupla bağı yoktur. Derginin yayımlanması için fikirleri ve emekleriyle destek veren bütün bilim insanlarının ortak maksadı sosyal ve beşeri bilimler sahasında çalışanların akademik gelişimlerine katkıda bulunmakla beraber sosyal ve beşeri bilimlerin topluma daha fazla fayda sağlamaları için yeni imkanlar aramaktır. Aynı düşünceleri paylaşan bütün bilim insanları için dergimizin sayfaları her zaman açıktır.

Dergi arişivine Dergipark’tan da ulaşmak mümkündür: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jscs 

Makale Başvurusu: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jscs

Editöryal ön elemeden geçip hakem değerlendirmesine alınan makale oranı: %75
Editoryal ön elemeden geçen makalelerin hakem değerlendirmesindeki kabul oranı: %63
Dergiye gönderilen makalelerin yayımlanma oranı: %47 (Güncelleme: Ocak 2022)

Doç. Dr. Çağatay SARP / Yayımcı – Editör