Genel

Dergi Hakkında

“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” (J-SCS) sosyal ve beşerî bilimler alanında yapılan özgün çalışmalara uluslararası zemin hazırlamayı esas alan disiplinler arası bir akademik dergidir.  Dergi; sosyoloji, sosyal hizmet, felsefe, tarih, Türk dili ve edebiyatı, Arap dili ve edebiyatı, Batı dilleri ve edebiyatları, din bilimleri, İslam tarihi ve sanatları, iktisat, siyaset bilimi ve bunlarla yakından ilişkili alanlarda Türkçe ve İngilizce çalışmalara odaklanmaktadır. Derginin başlıca amacı, nitelikli disiplinler arası çalışmaların yayımlanmasına imkân vermek ve bunları araştırmacılara açık erişim kapsamında sunmaktır.
Sosyal ve beşerî bilimler alanında farklı disiplinlerdeki bağımsız bilim insanlarının birlikteliğiyle 2018 Yılında kurulmuş olan derginin bütün sayılarının elektronik formda yayımlanması kararlaştırılmıştır. Derginin resmi ya da resmi olmayan herhangi bir kurum, kuruluş veya grupla bağı yoktur. Derginin yayımlanması için fikirleri ve emekleriyle destek veren bütün bilim insanlarının ortak maksadı sosyal ve beşerî bilimler sahasında çalışanların akademik gelişimlerine katkıda bulunmakla beraber sosyal ve beşerî bilimlerin topluma daha fazla fayda sağlamaları için yeni imkanlar aramaktır. Aynı düşünceleri paylaşan bütün bilim insanları için dergimizin sayfaları her zaman açıktır.
2023 yılı makale kabul oranı: %44
Dergi arişivine Dergipark’tan da ulaşmak mümkündür: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jscs 
Makale Başvurusu: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jscs
Dergi Sosyal Medya Hesapları: Twitter/ @KulturToplum | Instagram/ @kulturtoplum