Yazım Kuralları ve Başvuru

Yazım kurallarına, yayın ilkelerine ve etik kurallara tamamen uyumlu olmayan makaleler hakem değerlendirmesine alınmamaktadır. Lütfen yazım kurallarından önce “Etik Kuralları ve Yayın İlkeleri” menüsünü okuyunuz.

Makale Şablonu 2022

Çıkar Çatışması Beyanı

Kuralların Son Güncellenme Tarihi: 01.01.2021

Makale Başvurusu: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jscs 

• Başvuru yaparken Turnitin veya iThenticate benzerlik raporu da Dergipark sistemine yüklenmelidir.

• Yayın başvurusu yapılırken çıkar çatışması beyanı da imzalı şekilde yüklenmelidir.

• Yayımlanmak üzere gönderilecek bütün metinler Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Makale Türkçe yazılmışsa Türkçe ve İngilizce öz, İngilizce yazılmışsa İngilizce ve Türkçe öz içermelidir.

• Bütün metinler yukardaki linkte görülen “Makale Şablonu” üzerine yazıldıktan sonra .doc veya .docx formatında yüklenmelidir.

• Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler daha önce herhangi bir şekilde yayımlanmamış veya herhangi bir yere yayımlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır.

• Kenar boşlukları A4 kağıda 4 yandan 2,5 cm. olacak şekilde ayarlanmalıdır. Ana metin paragraf ayarlarından verilecek boşluklar aşağıda belirtilen şekilde yapılmalıdır.

Ana metin satır aralığı: 1,5, Önce: 6 nk, Sonra: 6 nk; Öz satır aralığı: 1, Önce: 6 nk, Sonra: 6 nk

• Makalenin fontu “Garamond” olmalıdır. Ana metin ve Öz 12 punto, 3 satırdan uzun olan veya 40 kelimeyi geçen doğrudan alıntılar ise sağdan ve soldan 1 cm boşluk bırakılarak yeni bir paragrafta 11 punto ile tek satır aralığında yazılmalıdır. Alıntılar ve öz için italik karakter kullanılmamalıdır.

• Sadece çalışmanın başlığı ve alt başlıkları kalın yazılmalıdır. Her bir alt başlıktan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır.

• Notlar ve açıklamalar (varsa eğer) dipnot olarak verilmelidir. 

•Yazarın adı, soyadı, e-posta adresi ve ORCID numarası ilk sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.

• Metin iki yana yaslanmalı, makale başlığı için sayfa ortalanmalı, alt başlıklar sola yanaşık olmalıdır.

•Alt başlıklar aşağıdaki şekilde olmalıdır:

Giriş

1.Küreselleşme ve Göç

1.1. Göçmen Ağları

1.1.1. Sosyal Sermaye ve Göç

2. Türkiye’ye Zorunlu Göçler

2.1. Önder Mahallesi – Ankara Saha Çalışması

Sonuç

• Makaleler 4.000 kelimeden az olmamalı, 10.000 kelimeyi geçmemelidir. Çalışma özeti 200 kelimeden az olmamalı, 300 kelimeyi geçmemelidir.

• Gönderilen makalelerin alıntılama ve referans şekli ve yazım tarzı Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.) formatında olmalıdır. APA formatı ile ilgili bilgi American Psychological Association stil sayfasından edinilebilir. Bkz: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references

• Makalede geçen atıflar şu örneklerdeki gibi olmalıdır:
Bourdieu’nun (2014) bir makalesinde belirttiği üzere…
Wagner’e (2001, ss.81-82) göre…[sayfa numarası gerekli olduğu durumlarda]…
———– (Berger, 2011: s.38).

• Kaynakça için örnek:
Timasheff, N.S. (1967). Sociological Theory: Its Nature and Growth. 3. Ed. New York: Random House
Stevens, J. (2001). Devletin Yeniden Üretimi. (Çev. Abdullah Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Not: Kaynakçada ikinci satıra geçilirse 1 cm içerden başlanmalıdır.

Makaleler kaynak gösterilirken kaynakçada cilt, sayı ve sayfa aralığı gösterimi için şunlardan biri tercih edilebilir: C.3. S. 19. ss.103-132 veya 3(19), 103-132 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references sayfasından örnekler:

Tek Yazarlı Kitap

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000 

Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.

 • Parenthetical citations: (Jackson, 2019; Sapolsky, 2017) 
 • Narrative citations: Jackson (2019) and Sapolsky (2017)

Editöryal Kitap

Kesharwani, P. (Ed.). (2020). Nanotechnology based approaches for tuberculosis treatment. Academic Press. 

Torino, G. C., Rivera, D. P., Capodilupo, C. M., Nadal, K. L., & Sue, D. W. (Eds.). (2019). Microaggression theory: Influence and implications. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119466642

 • Parenthetical citations: (Kesharwani, 2020; Torino et al., 2019)
 • Narrative citations: Kesharwani (2020) and Torino et al. (2019)

Harris, K. R., Graham, S., & Urdan T. (Eds.). (2012). APA educational psychology handbook (Vols. 1–3). American Psychological Association. 

 • Parenthetical citation: (Harris et al., 2012) 
 • Narrative citation: Harris et al. (2012)

Editöryal kitapta bölüm

Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (pp. 345–359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016 

Dillard, J. P. (2020). Currents in the study of persuasion. In M. B. Oliver, A. A. Raney, & J. Bryant (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (4th ed., pp. 115–129). Routledge.

 • Parenthetical citations: (Aron et al., 2019; Dillard, 2020) 
 • Narrative citations: Aron et al. (2019) and Dillard (2020)

Dergide makale

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

 • Parenthetical citation: (Grady et al., 2019) 
 • Narrative citation: Grady et al. (2019)

Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” PLoS ONE13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972

 • Parenthetical citation: (Jerrentrup et al., 2018)
 • Narrative citation: Jerrentrup et al. (2018)

Gazetede makale

This page contains reference examples for newspaper articles.

Carey, B. (2019, March 22). Can we get better at forgetting? The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgetting-psychology.html 

Harlan, C. (2013, April 2). North Korea vows to restart shuttered nuclear reactor that can make bomb-grade plutonium. The Washington Post, A1, A4. 

Stobbe, M. (2020, January 8). Cancer death rate in U.S. sees largest one-year drop ever. Chicago Tribune.

 • Parenthetical citations: (Carey, 2019; Harlan, 2013; Stobbe, 2020) 
 • Narrative citations: Carey (2019), Harlan (2013), and Stobbe (2020)

 Haber web sitesi

Bologna, C. (2019, October 31). Why some people with anxiety love watching horror movies. HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_l_5d277587e4b02a5a5d57b59e 

Woodyatt, A. (2019, September 10). Daytime naps once or twice a week may be linked to a healthy heart, researchers say. CNN. https://www.cnn.com/2019/09/10/health/nap-heart-health-wellness-intl-scli/index.html

 • Parenthetical citations: (Bologna, 2019; Woodyatt, 2019) 
 • Narrative citations: Bologna (2019) and Woodyatt (2019)

Kamu kurumu web sayfası

National Institute of Mental Health. (2018, July). Anxiety disorders. U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health.  https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml

 • Parenthetical citation: (National Institute of Mental Health, 2018) 
 • Narrative citation: National Institute of Mental Health (2018)

Sivil Örgüt ve/ veya Kuruluş web sayfası

World Health Organization. (2018, May 24). The top 10 causes of deathhttps://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

Özel kişilere ait web sayfası

Giovanetti, F. (2019, November 16). Why we are so obsessed with personality types. Medium. https://medium.com/the-business-of-wellness/why-we-are-so-obsessed-with-personality-types-577450f9aee9

 • Parenthetical citation: (Giovanetti, 2019) 
 • Narrative citation: Giovanetti (2019)

Blog gönderisi

Ouellette, J. (2019, November 15). Physicists capture first footage of quantum knots unraveling in superfluid. Ars Technicahttps://arstechnica.com/science/2019/11/study-you-can-tie-a-quantum-knot-in-a-superfluid-but-it-will-soon-untie-itself/

 • Parenthetical citation: (Ouellette, 2019) 
 • Narrative citation: Ouellette (2019)

Blogda yorum

joachimr. (2019, November 19). We are relying on APA as our university style format – the university is located in Germany (Kassel). So I [Comment on the blog post “The transition to seventh edition APA Style”]. APA Stylehttps://apastyle.apa.org/blog/transition-seventh-edition#comment-4694866690

 • Parenthetical citation: (joachimr, 2019) 
 • Narrative citation: joachimr (2019)

Çevrimiçi sözlükte kelime

American Psychological Association. (n.d.). Just-world hypothesis. In APA dictionary of psychology. Retrieved January 18, 2020, from https://dictionary.apa.org/just-world-hypothesis

Merriam-Webster. (n.d.). Semantics. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved January 4, 2020, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/semantics 

 • Parenthetical citations: (American Psychological Association, n.d.; Merriam-Webster, n.d.) 
 • Narrative citations: American Psychological Association (n.d.) and Merriam-Webster (n.d.)

Basılı sözlükte kelime

American Psychological Association. (2015). Mood induction. In APA dictionary of psychology (2nd ed., p. 667). 

Merriam-Webster. (2003). Litmus test. In Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed., p. 727).

 • Parenthetical citations: (American Psychological Association, 2015; Merriam-Webster, 2003) 
 • Narrative citations: American Psychological Association (2015) and Merriam-Webster (2003)

Film

Fleming, V. (Director). (1939). Gone with the wind [Film]. Selznick International Pictures; Metro-Goldwyn-Mayer.

 • Parenthetical citation: (Fleming, 1939) 
 • Narrative citation: Fleming (1939)

Alfredson, T. (Director). (2008). Låt den rätte komma in [Let the right one in] [Film]. Magnolia.

 • Parenthetical citation: (Alfredson, 2008)
 • Narrative citation: Alfredson (2008)

TV dizisi

Serling, R. (Executive Producer). (1959–1964). The twilight zone [TV series]. Cayuga Productions; CBS Productions.

 • Parenthetical citation: (Serling, 1959–1964) 
 • Narrative citation: Serling (1959–1964)

TV programında sezon

Favreau, J. (Writer), & Filoni, D. (Director). (2019, November 12). Chapter 1 (Season 1, Episode 1) [TV series episode]. In J. Favreau, D. Filoni, K. Kennedy, & C. Wilson (Executive Producers), The Mandalorian. Lucasfilm; Golem Creations. 

Sherman-Palladino, A. (Writer & Director). (2018, December 5). All alone (Season 2, Episode 10) [TV series episode]. In A. Sherman-Palladino, D. Palladino, D. Gilbert, M. Shapiro, S. Carino, & S. Lawrence (Executive Producers), The marvelous Mrs. Maisel. Dorothy Parker Drank Here Productions; Picrow; Amazon Studios.

 • Parenthetical citations: (Favreau & Filoni, 2019; Sherman-Palladino, 2018) 
 • Narrative citations: Favreau and Filoni (2019) and Sherman-Palladino (2018)

YouTube video

Harvard University. (2019, August 28). Soft robotic gripper for jellyfish [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs

 • Parenthetical citation: (Harvard University, 2019) 
 • Narrative citation: Harvard University (2019)

Facebook gönderisi

News From Science. (2019, June 21). Are you a fan of astronomy? Enjoy reading about what scientists have discovered in our solar system—and beyond? This [Image attached] [Status update]. Facebook. https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3&theater

 • Parenthetical citation: (News From Science, 2019) 
 • Narrative citation: News From Science (2019)

Facebook sayfası

National Park Service. (n.d.). Home [Facebook page]. Facebook. Retrieved January 12, 2020, from https://www.facebook.com/nationalparkservice/

 • Parenthetical citation: (National Park Service, n.d.) 
 • Narrative citation: National Park Service (n.d.)

 Tweet

APA Databases [@APA_Databases]. (2019, September 5). Help students avoid plagiarism and researchers navigate the publication process. More details available in the 7th edition @APA_Style table [Image attached] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/APA_Databases/status/1169644365452578823 

Gates, B. [@BillGates]. (2019, September 7). Today, it’s difficult for researchers to diagnose #Alzheimers patients early enough to intervene. A reliable, easy and accurate diagnostic would [Thumbnail with link attached] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/BillGates/status/1170305718425137152 

Simons, J. [@Jasper_Simons]. (2015, March 18). Do you like PsycINFO? Then learn about PsycTESTS from @APA here: http://tinyurl.com/mna327j [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/jasper_simons/status/578281883248816130 

Stella, T. [@studiotstella]. (2019, November 16). My poster for “The Maltese Falcon” – 1941 by #JohnHuston #DashiellHammett #HumphreyBogart #MaryAstor #PeterLorre #SydneyGreenstreet #Noirvember [Image attached] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/studiotstella/status/1195804569131003909

 • Parenthetical citations: (APA Databases, 2019; Gates, 2019; Simons, 2015; Stella, 2019)
 • Narrative citations: APA Databases (2019), Gates (2019), Simons (2015), and Stella (2019)

 Twitter profili

APA Style [@APA_Style]. (n.d.). Tweets [Twitter profile]. Twitter. Retrieved January 15, 2020, from https://twitter.com/APA_Style 

Jordan, M. B. [@michaelb4jordan]. (n.d.). Tweets & replies [Twitter profile]. Twitter. Retrieved January 9, 2020, from https://twitter.com/michaelb4jordan/with_replies

 • Parenthetical citations: (APA Style, n.d.; Jordan, n.d.)
 • Narrative citations: APA Style (n.d.) and Jordan (n.d.)

Instagram resmi

Philadelphia Museum of Art [@philamuseum]. (2019, December 3). “It’s always wonderful to walk in and see my work in a collection where it’s loved, and where people are [Photograph]. Instagram. https://www.instagram.com/p/B5oDnnNhOt4/

 • Parenthetical citation: (Philadelphia Museum of Art, 2019)
 • Narrative citation: Philadelphia Museum of Art (2019)

Instagram video

APA Public Interest Directorate [@apapubint]. (2019, June 14). Male depression is serious, but many men try to ignore it or refuse treatment. Different men have different symptoms, but [Video]. Instagram. https://www.instagram.com/p/BysOqenB1v7/?utm_source=ig_web_copy_link

 • Parenthetical citation: (APA Public Interest Directorate, 2019)
 • Narrative citation: APA Public Interest Directorate (2019)

Instagram profili

National Geographic [@natgeo]. (n.d.). IGTV [Instagram profile]. Instagram. Retrieved December 8, 2019, from https://www.instagram.com/natgeo/channel/

Swift, T. [@taylorswift]. (n.d.). Posts [Instagram profile]. Instagram. Retrieved January 9, 2020, from https://www.instagram.com/taylorswift

United States Army [@usarmy]. (n.d.). Tagged [Instagram profile]. Instagram. Retrieved January 18, 2020, from https://www.instagram.com/usarmy/tagged/

 • Parenthetical citations: (National Geographic, n.d.; Swift, n.d.; United States Army, n.d.)
 • Narrative citations: National Geographic (n.d.), Swift (n.d.), and United States Army (n.d.)