Yazım Kuralları

Örnek Makale Sayfası

• Yayınlanmak üzere gönderilecek bütün metinler Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

• Bütün metinler yukardaki linkte görülen”Makale sayfası” üzerine yazıldıktan sonra .doc veya .docx formatında e-posta ile gönderilmelidir. (e-posta: editor@toplumvekultur.com)

• Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler daha önce herhangi bir şekilde yayımlanmamış veya herhangi bir yere yayımlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır.

• Kenar boşlukları A4 kağıda 4 yandan 2,5 cm. olacak şekilde ayarlanmalıdır. Ana metin paragraf ayarlarından verilecek boşluklar aşağıda belirtilen şekilde yapılmalıdır.

Satır aralığı: 1,5, Önce: 0 pt, Sonra: 6 pt

• Makalenin fontu “Garamond” olmalıdır. Ana metin 12 punto, 3 satırdan uzun olan veya 40 kelimeyi geçen doğrudan alıntılar ise sağdan ve soldan 1 cm boşluk bırakılarak yeni bir paragrafta 10 punto ile tek satır aralığında yazılmalıdır. Alıntılar için italik karakter kullanılmamalıdır.

• Sadece çalışmanın başlığı ve bölüm başlıkları kalın yazılmalıdır.

• Notlar ve açıklamalar (varsa eğer) son not olarak verilmelidir.
• Metin iki yana yaslanmalı, başlık ve alt başlıklar sola hizalanmalıdır.

• Makaleler 3,500 kelimeden az olmamalı, 9,000 kelimeyi geçmemelidir. Çalışma özeti 200 kelimeden az olmamalı, 300 kelimeyi geçmemelidir.

• Makale Türkçe dilinde yazılmışsa İngilizce özet de içermelidir.

• Gönderilen makalelerin alıntılama ve referans standartı ve yazım tarzı Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.) formatında olmalıdır. APA formatı ile ilgili bilgi American Psychological
Association stil sayfasından edinilebilir. Bkz: http://www.apastyle.org/.

• Makalede geçen atıflar şu örneklerdeki gibi olmalıdır:
Bourdieu’nun (2014) bir makalesinde belirttiği üzere…
Wagner’e (2001: ss.81-82) göre…[sayfa numarası gerekli olduğu durumlarda]…
———– (Berger, 2011: s.38).

• Kaynakça için örnek:
Timasheff, N.S. (1967). Sociological Theory: Its Nature and Growth. 3. Ed. New York: Random House
Stevens, J. (2001). Devletin Yeniden Üretimi. (Çev. Abdullah Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Not: Kaynakçada ikinci satıra geçilirse 1 cm içerden başlanmalıdır.